Žena, 44 let, s ničím se dlouhodobě neléčila, v rodině se onkologická onemocnění nevyskytovala, porodila dva syny.
V červenci 2015 byl během běžného gynekologického vyšetření nalezen útvar v oblasti levého vaječníku o průměru přibližně 5 cm. Provedena operace, odstranění levého vaječníku s tumorem a provedena biopsie pravého vaječníku. Histologicky byl útvar zhodnocen jako serosní invazivní karcinom vaječníku. Posléze bylo provedeno v srpnu i odstranění pravého vaječníku.
Vzhledem k histologickému nálezu byla doporučena chemoterapie (karboplatina a paclitaxel)  ve čtyřech cyklech. Pacientka byla z průběhu onemocnění velmi úzkostná a trpěla výraznou nespavostí.
Ještě před chemoterapií byla zahájena podpůrná léčba léky na uklidnění a 5% CBD Tincturou ONKOVIT v dávce 2x denně 3 kapky, postupně přešla na dávku 2x denně 6 kapek.
Nižší dávka ze začátku byla volena proto, že trpěla pocity bušení srdce, tep byl však v normě a subjektivní pocit se postupně upravil.
V září 2015 byla zahájena chemoterapie s podporou léků proti zvracení ( Kinito) a léky na spaní. Onkolog byl rovněž seznámen s užíváním CBD Tinctury a neměl žádných námitek.
Během chemoterapie i nadále přetrvávaly úzkostné stavy a hubnutí, spíše psychické etiologie a bylo nutno nasadit i antidepresivum v nízké dávce (trazodon na noc)
V průběhu chemoterapie dochází jen k velmi malému zhoršení krevního obrazu a rychlému návratu k normě, a to jen v bílé řadě, červená řada krvinek je zcela v normě. Od stanovení diagnosy zhubla o 10 kg, nyní překvapivě již během chemoterapie se váha stabilizovala a má stoupající tendenci. Vrací se chuť k jídlu a psychický stav je stabilizován, vrátila se schopnost spát.
Pacientka sama hodnotí účinek kapek jako příznivý
, jen nebyla schopna je užívat během aplikace chemoterapie pro poměrně trpkou příchuť. Velmi pozitivní je omezení nežádoucích účinků chemoterapie a výrazné zlepšení psychického stavu, rovněž tak stabilizace váhy a chuti k jídlu.

MUDr. Zuzana Škodová

Praktická lékařka, Praha, listopad 2015

CBDex® TINCTURA ONKOVIT

100% přírodní doplňek stravy. Dávkování přímo do úst, nejlépe pod jazyk.
Dostupné v balení 10 ml a 20 ml

CBDex® ONKOVIT

pro zklidnění při nádorových onemocněních